O mne

Som konzultant pre interpretáciu pamiatok s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v oblasti turizmu.

Certifikáty:

Sprievodca cestovného ruchu, Vzdelávacia agentúra Jána Amosa Komenského Trenčín 2021

Living History – Oživená história, Ustav pro interpretaci místního dedičtví UIMID Praha 2023

Certified Interpretive Guide – Certifikovaný interpretačný sprievodca UIMID Ůjezd u Brna, Závazná Poruba 2023

Certified Interpretive Trainer – Certifikovaný Interpretačný tréner, Arnoga (IT) 2023, Interpret Europe

Som majiteľkou interpretačnej plánovacej a konzultačnej agentúry, kde sa špecializujem na interpretačné programy, hlavné interpretačné plánovanie- navrhovanie interpretačných médií a obsahu pre pamiatky a múzeá. 

Služby: 

Interpretačné školenia 

  • Interpretácie pre pracovníkov, ktorí realizujú interpretačné aktivity – sprievodcov, animátorov v múzeach, prírodných parkoch, pmiatkových rezerváciách, galériách, zážitkových a vedeckých centrách
  • Interpretácie pre študentov
  • Individualny a skupinový mentoring

Interpretačné plánovanie

Plánovanie návštevníckych centier, expozícií, náučných chodníkov

Navrhovanie interpretačných médií a obsahu pre pamiatky a múzeá

Implementácia strategie rozvoja CR a interpretácie pamiatok 

Interpretačné písanie

  • Tvorba interpretačných manuálov – scriptov
  • Navrhovanie stratégií tvorby obsahu

Mám interdisciplinárny prístup a spolupracujem s tímom odborníkov, aby som poskytla integrované riešenia pre všetky typy projektov. 

Kontakt:

Ing. Mária Michalčíková

M. Korvína 518/2

922 07 Veľké Kostoľany

+421903249948

Info@milujemekupele.sk

Interpretačné školenia 

Lektorský výklad je forma prezentácie, kde lektor poskytuje informácie a fakty o miestnej kultúrnej pamiatke. Návštevníci majú obmedzenú interakciu. Výklad je jednosmerný z pozície sprievodcu pričom využíva sumarizáciu faktov k dannej téme ako základný výrazový prostriedok.

Interpretačná prehliadka sa sústredí na aktívne zapojenie návštevníkov a ich objavovanie histórie pomocou interaktívnych metód, medzi ktoré patrí aj využitie kostýmu či reálii z tej doby (napr. historické jazykové výrazy ktoré používa sprievodca, knihy, noviny, obrázky, predmety a pod..) Interpretačná prehliadka podporuje angažovanosť návštevníkov a pomáha im budovať vlastné porozumenie miestnej kultúrnej pamiatke.

Leave a Reply

Your email address will not be published.